strawberry4

21 tekstów – auto­rem jest straw­berry4.

....

Okłamię czas.
Wiem, bez­karnie zro­bię to ko­lej­ny raz.
Oszu­kam go.
Wiem, pot­ra­fi to mało kto.
Przechyt­rzę... Tak bru­tal­nie.
tak wspa­niale, tak naj­piękniej.
Obezwład­niam czas, duszę go, za­bijam,
szu­kam schro­nienia tam. Od­rzu­ca mnie...
tak bru­tal­nie, tak wspa­niale, tak naj­piękniej.
Strach ogar­nia go a za­razem mnie,
czuję, że spa­dam i gu­bię się.
Jes­tem sa­ma, myśli trują me ciało...
To mnie nie niszczy, to nie bolało. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 3 maja 2011, 10:00

Życie to jed­na wiel­ka gra,
na jej sce­nie Ty i ja,
prag­niemy dot­knąć dna... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 maja 2011, 13:18

tak, wiem obezwład­niam Cię.... próbu­jesz zniknąć, chcesz scho­wać się ale i tak wiesz, że znajdę Cię. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 kwietnia 2011, 20:21

(...)

-Kochasz mnie? - za­pytała z nadzieją w ser­cu, że może jed­nak Jej przeczu­cia okażą się zgubne.
-Nie!- wyk­rzyczał z obojętnością w głosie. Wie­dział, że Ona już daw­no to wyczuła.

Równocześnie Jej świat się złamał... [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2010, 22:12

Życie to różno­rod­ne, sub­telne od­cienie uczuć... od zmysłowej słodyczy po go­rycz... od sen­ty­men­talnej czułości po dziką nienawiść. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 19 kwietnia 2010, 17:31

Jak fa­la... wznoszę się i upadam. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 18 kwietnia 2010, 20:56

"Miłość us­krzyd­la, uczy latać..."
A jeśli ktoś ma lęk wysokości...? 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 kwietnia 2010, 18:17

Siadłam na prze­ciw ze­gara, wpat­rując się w je­go wskazówki chciałam odpłynąć w cza­sie.
Wte­dy poczułam w so­bie przedziw­ne uczu­cie, uświado­miłam so­bie, że to co stało się przed mi­nutą nie powtórzy się... mogę cofnąć wskazówki, ale świado­mość, że tym spo­sobem cza­su nie cofnę... za­bija mnie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 kwietnia 2010, 21:39

Kochaj! Kochaj proszę!
Ufaj...
Ty przy mnie trwaj, błagam! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 kwietnia 2010, 12:28

Gdy us­ta sple­cione były pożarem na­miętności, dusze nasze szalały... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 3 kwietnia 2010, 12:18
strawberry4

Owsikowe, to zeszyt, gdzie umieszczam teksty, które zdobyły moje serce.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność